INFORMACJA:

Dnia 30.9.2017 spółka PLANET SAFARI Sp. z o.o. ukończyła działalność biura podróży.

Dziękujemy wszystkim klientom za udział w naszych imprezach.

Piotr Paszek 

  PLANET SAFARI Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 9
43-400 Cieszyn
firma@planetsafari.pl